Wykładowcy

prof. dr hab. n. med.

Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

dr n. med.

Alina Bętkowska-Prokop

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

dr hab. med.

Monika Bociąga-Jasik

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

dr med.

Magdalena Bosak

Oddział Kliniczny Neurologii

prof. dr hab. med. FEBU

Piotr Chłosta

Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej

dr hab. med.

Katarzyna Cyganek

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii

dr n. med.

Barbara Dudzik

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

dr hab. n. med. prof. UJ

Artur Dziewierz

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

dr med.

Andrzej Fedak

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

lek.

Tomasz Górecki

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

prof. dr hab. med.

Tomasz Grodzicki

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii

dr med.

Piotr Hydzik

Oddział Kliniczny Toksykologii

dr med.

Agata Jabrocka-Hybel

Oddział Kliniczny Endokrynologii

prof. UJ dr hab. med.

Marek Jastrzębski

Oddział Kliniczny Kardiologii
i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

dr n. med.

Aleksander Kania

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

dr n. biol.

Jolanta Kędzierska

Zakład Mikrobiologii

prof. dr hab. med.

Tomasz Klupa

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
i Diabetologii

dr n. med.

Magdalena Kocot-Kępska

Zakład Badania i Leczenia Bólu

dr med.

Tomasz Kruszyna

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroentorologicznej i Transplantologii

prof. nzw. dr hab. med.

Katarzyna Krzanowska

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

dr med.

Iwona Kucybała

Zakład Diagnostyki Obrazowej SU

dr hab. n med.

Michał Kukla

Zakład Endoskopii

prof. UJ dr hab. med.

Piotr Major

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych

prof. dr hab. med.

Maciej Małecki

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
i Diabetologii

dr n. med.

Paweł Moskal

Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. med.

Tadeusz Popiela

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

dr hab. med.

Anna Przeklasa-Muszyńska

Zakład Badania i Leczenia Bólu

prof. dr hab. med.

Tomasz Rogula

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej, Gastroentorologicznej
i Transplantologii

dr n med.

Wojciech Serednicki

Oddział Kliniczny Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

lek.

Marcin Sułkowski

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

prof. dr hab. med.

Andrzej Surdacki

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

dr med.

Teresa Weber

Oddział Medycyny Paliatywnej

lek.

Mateusz Wierdak

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych

dr med.

Marek Winiarski

Zakład Endoskopii

lek.

Aleksandra Wojnarska

Zakład Diagnostyki Obrazowej SU

dr hab. med.

Jarosław Woroń

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii