Wykładowcy

prof. dr hab. n. med.

Stanisław Bartuś

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

dr hab. med.

Paweł Basta

Oddział Kliniczny Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

dr n. med.

Alina Bętkowska-Prokop

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

dr hab. med., prof. UJ

Grażyna Biesiada

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

dr hab. med.

Monika Bociąga-Jasik

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

dr med.

Magdalena Bosak

Oddział Kliniczny Neurologii

prof. dr hab. med. FEBU

Piotr Chłosta

Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej

dr hab. med.

Katarzyna Cyganek

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii

dr n. med.

Barbara Dudzik

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

dr hab. n. med. prof. UJ

Artur Dziewierz

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

dr med.

Andrzej Fedak

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

dr med.

Paweł Frańczuk

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

lek.

Tomasz Górecki

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

prof. dr hab. med.

Tomasz Grodzicki

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii

dr med.

Piotr Hydzik

Oddział Kliniczny Toksykologii

dr med.

Agata Jabrocka-Hybel

Oddział Kliniczny Endokrynologii, Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

prof. dr hab. med.

Robert Jach

Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii

prof. UJ dr hab. med.

Marek Jastrzębski

Oddział Kliniczny Kardiologii
i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

dr med.

Mirosław Jawień

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

mgr

Anna Kamińska

Koordynator ds. żywienia klinicznego

dr n. med.

Aleksander Kania

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

dr n. biol.

Jolanta Kędzierska

Zakład Mikrobiologii

dr med.

Elżbieta Klimiec-Moskal

Oddział Kliniczny Neurologii

prof. dr hab. med.

Tomasz Klupa

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
i Diabetologii

dr n. med.

Magdalena Kocot-Kępska

Zakład Badania i Leczenia Bólu

dr med.

Tomasz Kruszyna

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroentorologicznej i Transplantologii

prof. nzw. dr hab. med.

Katarzyna Krzanowska

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

dr med.

Iwona Kucybała

Zakład Diagnostyki Obrazowej SU

dr hab. n med.

Michał Kukla

Zakład Endoskopii

prof. UJ dr hab. med.

Piotr Major

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych

prof. dr hab. med.

Maciej Małecki

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
i Diabetologii

dr n. med.

Paweł Moskal

Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

lek.

Mateusz Nawrocki

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

prof. dr hab. med.

Beata Piątkowska-Jakubas

Oddział Kliniczny Hematologii

prof. dr hab. med.

Tadeusz Popiela

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

dr hab. med.

Anna Przeklasa-Muszyńska

Zakład Badania i Leczenia Bólu

prof. dr hab. n. med.

Marek Rajzer

Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

dr hab. n. med. prof. UJ.

Tomasz Rakowski

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

lek.

Weronika Rodak

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

prof. dr hab. med.

Tomasz Rogula

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej, Gastroentorologicznej
i Transplantologii

dr n med.

Wojciech Serednicki

Oddział Kliniczny Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

dr med.

Tomasz Składzień

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr n. med.

Joanna Sulicka- Grodzicka

Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii

lek.

Marcin Sułkowski

Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU

prof. dr hab. med.

Andrzej Surdacki

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

lek.

Małgorzata Szafirska

Zakład Diagnostyki Obrazowej SU

dr med.

Teresa Weber

Oddział Medycyny Paliatywnej

lek.

Mateusz Wierdak

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych

prof. dr hab. med.

Beata Kieć-Wilk

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii

dr med.

Marek Winiarski

Zakład Endoskopii

dr hab., prof. UJ

Wadim Wojciechowski

Zakład Diagnostyki Obrazowej SU

lek.

Aleksandra Wojnarska

Zakład Diagnostyki Obrazowej SU

dr hab. med.

Jarosław Woroń

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
i Geriatrii

lek.

Karolina Woziwodzka

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

prof. dr hab. med.

Grażyna Wyszyńska-Pawelec

Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej